Hemifaciale spasmen 

Hemifaciale spasme is een vrij ernstige aandoening,waarvan in vroegere tekstboeken de oorzaak nooit is aangehaald. Het is een stresserend gebeuren,gekarakteriseerd door éénzijdige, onvoorziene voorkomende opstoten van onwillekeurige samentrekkingen van de aangezichtsspieren (“spasmen”).

Deze ziekte is op zichzelf zeer goedaardig en niet levensbedreigend, maar de patient zelf lijdt er doorgaans onder op sociaal en psychologisch gebied mede door deze zichtbaar storende trekkingen in één gelaatshelft.

Allerlei oorzaken werden er voor aangeduid zoals infecties, traumata en andere.Ook allerlei behandelingen werden en worden er voor aangewend zoals medicatie,acupunctuur, osteopathie, fysiotherapie, percutane zenuwlocks en Botox injectie. Long term follow up toont evenwel aan dat deze behandelingen niet tot een duurzaam resultaat leiden.

Het concept van een vasculaire compressie werd voor het eerst beschreven door Schultze in 1875,bij een 56-jarige man met linker hemifaciale spasme en gestorven van pneumonie die bij autopsie een reuze aneurysma vertoonde van de linker arteria vertebralis met drukkend karakter op de faciale zenuw.

Deze en meerdere aanwijzingen in deze vasculaire compressierichting hebben er toe geleid dat Dr P.Jannetta deze vasculaire compressie uitendelijk als enige oorzaak heeft weerhouden en verantwoordlijk heeft gesteld voor de hemifaciale spasme.

Dit heeft er dan ook logischerwijze toe geleid dat de operatie o.v.v.een microvasculaire decompressie van de aangezichtszenuw als een valabele behandeling moet worden beschouwd en meestal de enige behandelingsvorm is die een potentieel blijvend succesvol resultaat biedt .
De microvasculaire decompressie in geval van hemifaciale spasme moet worden uitgevoerd ter hoogte van de exit zone van de aangezichtszenuw ter hoogte van de brughoek. En aangezien er naast een decompressie tevens nog een transpositie van het drukkend bloedvat wordt aan toegevoegd is de successcore van deze chirurgie zeer hoog en meteen duurzaam  en meestal blijvend van karakter.