Niet-chirurgische procedures

Alvorens over te gaan tot een chirurgische behandeling dienen er procedures te gebeuren om tot een betere diagnose te komen. Tevens willen we de aandoening eerst trachten niet-chirurgisch, conservatief, te behandelen. We lichten hier enkele technieken toe.