Hersenbloedingen

We lichten hier één type hersenbloeding toe namelijk de subarachnoïdale bloeding.

SUBARACHNOÏDALE BLOEDING

Algemeen:

Aneurysmale subarachnoidale bloedingen komen vnl voor tussen de 55 en 60 jaar.
Ongeveer 20% van de gevallen treedt op tussen 15 en 45 jaar.
30% van de aneurysmale subarachnoidale bloedingen gebeurt tijdens de slaap.
50% van de patiënten met aneurysmata hebben waarschuwende symptomen, meestal 6 tot 20 dagen voor de subarachnoidale bloeding. Hoofdpijn is gelateraliseerd in 30%, meestal aan de zijde van het aneurysma. Subarachnoidale bloedingen treden vaak op samen met een intracerebrale bloeding in 20 tot 40% van de gevallen met een intraventriculaire bloeding in 13 tot 28% van de gevallen en met subdurale bloeding in 2 tot 5% van de gevallen.
De 30 dagen mortaliteit voor subarachnoidale bloedingen is 46%.
Studies wijzen erop dat rupturen hoger zijn in lente en herfst.

Risicofactoren voor subarachnoidale bloedingen:

• hypertensie
• roken
• orale contraceptiva
• alcohol
• belangrijke variaties in bloeddruk
• licht verhoogd risico bij lumbaalpunctie en/of angiografie
• licht verhoogd risico bij ouder worden
• cocaïnemisbruik

Prognose van aneurysmale subarachnoidale bloedingen :

10 tot 15% van de patiënten sterven alvorens het ziekenhuis te bereiken.
Mortaliteit is 10% in de eerste dagen.
De algemene mortaliteit is 50 tot 60% in de eerste 30 dagen na een bloeding.
Ongeveer 50% van de overlevers hebben een belangrijke handicap.
66% van de patiënten die een succesvolle aneurysmaclipping hebben gehad, hebben desalnietemin niet meer dezelfde levenskwaliteit als voor de subarachnoidale bloeding.

Typische symptomen van subarachnoidale bloeding:

• plots optredende hoofdpijn
• vaak geassocieerd met braken
• syncope
• nekpijnen, nekstijfheid
• fotofobie
• verlaagd bewustzijn
• focale craniaal zenuwdeficiet
• lage rugpijn is mogelijk tgv irritatie van de lumbale zenuwwortels

Hoofdpijn is het meest algemeen symptoom aanwezig in 97% van de gevallen, meestal zeer ernstig, en kan optreden als een waarschuwende hoofdpijn. Die hoofdpijn kan plots optreden en nadien weer verdwijnen waardoor patiënt geen medische hulp zoekt.

Initiële behandeling van subarachnoidale bloedingen:

Patiënt met een subarachnoidale bloeding zal na de diagnosestelling (CT hersenen met daarop aansluitend viervatenangiografie) gehospitaliseerd worden op Intensieve Zorgen voor stabilisatie en neuro-observatie. Cardiale monitoring wordt uitgevoerd gezien subarachnoidale bloeding kan geassocieerd zijn met aritmieën en EKG-veranderingen in > 50% van de gevallen. Naast preventie van hyponatriemie, hypovolemie en epilepsie, richten wij ons vooral op toename van de cerebrale bloedflow met een toename van de cerebrale perfusiedruk, een euvolemie behouden en een normale ICP te behouden. Verder is neuroprotectie belangrijk.

Arteriële leidingen worden geplaatst. Comateuze patiënten met Glasgow comascale < 8 worden geïntubeerd. Bij deze patiënten wordt ook Nimodipine opgestart als preventie voor vasospasmen. Eénmaal het aneurysma geclipt of gecoiled is, kunnen we een HHH-behandeling (Hypertensie-Hypervolemie-Hemodelutie) opstarten.