Vertebroplastie

PERCUTANE VERTEBROPLASTIE

Wervelfracturen secundair aan osteoporose, trauma en tumorale aantastingen veroorzaken pijn en functionele tot zelfs neurologische tekorten.

Vroeger was de therapie voor deze patiënten conservatief. Er werd meteen heelkundig ingegrepen of radiotherapeutisch behandeld.

Enkele jaren geleden werd de percutane vertebroplastie ontwikkeld : een minimale invasieve techniek waarbij onder lokale anesthesie methylmetacrylaatcement het wervellichaam wordt ingespoten. Dit wordt uitgevoerd door de interventionele radioloog. De procedure wordt doorgaans gevolgd door een snelle en meestal volledige pijnvermindering. Door de snelle verharding van het methylmetacrylaat wordt herstel van de stabiliteit van het wervellichaam bekomen.

Indien de aanwijzingen voor percutane vertebroplastie strikt worden opgevolgd en de behandeling juist uitgevoerd, zijn de resultaten veelbelovend en worden ernstige verwikkelingen vermeden.

Percutane vertebroplastie wordt hoofdzakelijk uitgevoerd onder lokale verdoving en vindt plaats onder strikt aseptische omstandigheden.  De procedure wordt onder radioscopische en/of computertomografische controle uitgevoerd, om de positie van de naald en het inspuiten van de cement te kunnen volgen.
Tijdens het inbrengen van de naald wordt specifiek aandacht geschonken aan de epidurale ruimte, de neuroforamina en de vertebrale weke weefsels.
In dit stadium diende men vooral bedacht te zijn op zenuwbeschadiging door de naald. Eens de naald goed gepositioneerd, wordt vnl de relatie met de omliggende venen in acht genomen. Om de kans op extravasatie naar veneuze structuren zoveel mogelijk te beperken, en om een correcte positie van de naald te verzekeren en de directe veneuze anastomosen naar centrale of epidurale venen op te sporen en te ontwijken, werd een intraosseuze venografie uitgevoerd alvorens de cement in te spuiten. Een snelle partiële tot volledige pijnvermindering wordt bereikt bij patiënten met therapieresistente rugpijn.
Dit is het belangrijkste voordeel van de PVP. Hierbij geldt de korte hospitalisatieduur als een bijkomend voordeel voor bejaarden en patiënten met een korte levensverwachting. Een ander belangrijk voordeel is de minimale invasieve aard van de techniek.